CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Sản xuất phim Tài liệu, Khoa học bằng chất liệu phim nhựa 35mm và băng video.
  2. Sản xuất các video clip phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước
  3. Sản xuất các chương trình đĩa hình phục vụ đồng bào các dân tộc miền núi
  4. Quay tư liệu về các sự kiện Kinh tế, Chính trị, Xã hội phục vụ công tác lưu trữ cho mai sau.
  5. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ để tạo ra sản phẩm có liên quan đến văn hóa và điện ảnh
  6. Cung cấp các dịch vụ sản xuất, dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất phim phục vụ nhu cầu trong, ngoài nước.
  7. Nhân bản phim nhựa và video sang băng, đĩa hình.
  8. Cho thuê nhà xưởng, trường quay, rạp chiếu phim; Cho thuê máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất phim.
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LỊCH SỬ
LỊCH SỬ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
THÀNH TÍCH
THÀNH TÍCH