NGHỆ SỸ ƯU TÚ

NGHỆ SỸ ƯU TÚ

STT Họ và tên Năm phong tặng    STT Họ và tên Năm phong tặng
1 Lý Thái Bảo 1984 21 Nguyễn Quốc  Ánh 2001
2 Ma Văn Cường 1984 22 Bùi Lưu Khanh 2001
3 Trần Quý Lục 1984 23 Vương Khánh Luông 2001
4 Lưu Xuân Thư 1984 24 Nguyễn Văn Nẫm 2001
5 Nguyễn Như Ái 1993 25 Lại Văn Sinh 2001
6 Lô Chí Cường 1993 26 Nguyễn Xuân Tình 2001
7 Bùi Thị Hiền 1993 27 Nguyễn Đình Thành 2001
8 Nguyễn Xã Hội 1993 28 Nguyễn Sỹ Chung 2007
9 Lò Văn Minh 1993 29 Hoàng Ngọc Dũng 2007
10 Võ Kim Môn 1993 30 Nguyễn Văn Hướng 2007
11 Phùng Ty 1993 31 Trần Phi 2007
12 Nguyễn Văn Yên 1993 32 Đỗ Khánh Toàn 2007
13 Nguyễn Thái Dũng 1997 33 Triệu Thế Chiến 2012
14 Nguyễn Vũ Đức 1997 34 Vi Kiến Hòa 2012
15 Phan Nhất Hiên 1997 35 Đỗ Duy Hùng 2012
16 Trần Đức Hóa 1997 36 Lê Quốc Hùng 2012
17 Phan Hà Thành 1997 37 Nguyễn Thị Việt Nga 2012
18 Phạm Đình Thăng 1997 38 Mai Thế Song 2012
19 Phạm Đình Thự 1997 39 Nguyễn Thị Bích Liên 2016
20 Đặng  Thu Vân 1997