THÀNH TÍCH

canh_dieu_vang2

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

GIẢI QUỐC TẾ

  • 04 Huy chương Vàng LHP Quốc tế Matxcova
  • 01 Bồ câu Vàng LHP Quốc tế Leipzig
  • 01 Giải Nhất LHP Quốc tế Môi trường CHLB Đức
  • 01 Giải Nhất LHP Quốc tế Goias – Brazil
  • 05 Giải phim ngắn xuất sắc nhất LHP Châu Á – Thái Bình Dương

Và nhiều Giải thưởng Quốc tế khác….

GIẢI TRONG NƯỚC

  • 01 Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
  • 06 Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật
  • 37 Giải Bông sen Vàng LHP Việt Nam
  • 18 Giải Cánh diều Vàng Hội Điện ảnh Việt Nam

Và nhiều Giải thưởng khác tại các LHP, Giải của các Bộ, Ban, Ngành, địa phương.

GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LỊCH SỬ
LỊCH SỬ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
THÀNH TÍCH
THÀNH TÍCH